Om rasen

Kleiner münsterländer er en mellomstor kontinental fuglehund. Den er ingen fugle-spesialist slik som de engelske rasene, men er derimot avlet fram til å være en allsidig jakthund som kan håndtere både fuglevilt og hårvilt. Münsterländeren skal fungere godt både før og etter skuddet. De skal ha en fast stand, god viltfinnerevne og jakte i god kontakt med sin fører. Flere münsterländere loser også etter hårvilt.  Rasen er meget godt egnet til sporarbeid og som apportør både på land og i vann. Norsk münsterländer klubb (NMLK) har raseansvaret for både kleiner münsterländer og grosser münsterländer i Norge. Klubben har flere arrangement gjennom året som er både sosiale og lærerike. Vi anbefaler alle münster-eiere å melde seg inn i klubben og være aktive der. Norsk kennel klubb har godkjent NMLK sin RAS (rasespesifikk avlsstrategi). Her finnes mye nyttig informasjon om rasens historie og bruk. RAS Kleinermünsterländer